Palmares Voicu Alexandra

Home / Palmares Voicu Alexandra
 • Palmares Voicu Alexandra

  Voicu Alexandra

  Judgement Day:
  -Semi Contact locul 1 ( fete 8-10 ani, -32 kg)
  -Semi Contact -Grand Champion (8-10 ani)
  -Semi Contact locul 2 (fete,10-12 ani, -32 kg)
  -Semi Contact locul 1 (fete,10-12 ani, -32 kg)
  -Light Contact locul 1 (fete, 10-12 ani, -32 kg)
  – Light Contact locul 1 (fete, 10-12 ani, -37 kg)
  -Light Contact locul 1 (fete, 10-12 ani, -42 kg)
  -Semi Contact locul 3 (fete, 10-12 ani, -42 kg)
  – Kick Light locul 2 (fete, 10-12 ani, +47 kg)
  – Goshin locul 2 (-12 ani)
  – Goshin locul 3 (-12 ani)
  – Freestyle Kick Light locul 1 (fete, 13-15 ani, -46kg)
  -Freestyle Semi Contact locul 1 ( fete, 13-15 ani, -50 kg)
  -Freestyle Light Contact locul 2 (fete, 13-15 ani, -50 kg)
  -Team Fight locul 1 cu Echipa Sincron


  Cupa Prieteniei:
  -Semi Contact locul 2 (fete, 8-10 ani, -28 kg)
  -Autoaparare locul 1 (-12 ani)
  -Semi Contact locul 1 (fete, 8-10 ani, -32 kg)
  -Autoaparare locul 3 (-12 ani)
  – Light Contact locul 1 (fete, 8-10 ani, -32 kg)


  Cupa Sincron:
  -Autoaparare locul 1 (-12 ani)
  -Semi Contact locul 1 (fete, 8-10 ani, -32 kg)
  -Freestyle Semi Contact locul 1 (fete, 10-12 ani, +47 kg)
  -Freestyle Light Contact locul 1 (fete, 13-15 ani, -65 kg)
  -Freestyle Kick Light locul 2 (fete, 13-15 ani, -58 kg)
  -Freestyle Semi Contact locul 2 (fete, 13-15 ani, -55 kg)
  -K1-Light locul 2 (fete, 13-15 ani, -50 kg)
  -Samurai locul 1 (fete)
  – Semi Contact locul 1 (fete, 13-15 ani, +65 kg)
  -Kick Light locul 3 (fete, 13-15 ani, -50 kg)


  Festivalul de Arte Martiale Freestyle Sincron:
  -Semi Contact locul 1 (fete, 10-12 ani, +47 kg)
  -Kata Individual locul 2 (-12 ani)
  -Tameshi Wari locul 1 (-12 ani)
  -Semi Contact locul 1 (fete, 13-15 ani, +47 kg)
  -Autoaparare locul 2 (-15 ani)


  Campionatul Copiilor:
  -Semi Contact locul 1 (fete, 12-14 ani, -60 kg)
  -Full Contact locul 2 (fete, 12-14 ani, -65 kg)
  -Juniro Gi locul 2 (fete, 13-15 ani, -60 kg)
  -K1 Light locul 1 (fete, 16-18 ani, -50 kg)


  Concursul National de Freestyle Kickboxing:
  -Freestyle Light Contact locul 1 (fete, 10-12 ani, -42 kg)
  -Freestyle Kick Light locul 1 (fete, 10-12 ani, -42 kg)
  -Semi Contact locul 1 (fete, 10-12 ani, -42 kg)
  -Freestyle Light Contact locul 1 (fete, 10-12 ani, -42 kg)
  -Freestyle Semi Contact locul 1 (fete, 10-12 ani, -47 kg)
  -Freestyle Semi Contact locul 1 (fete, 10-12 ani, -42 kg)
  -Freestyle Semi Contact locul 1 cu Echipa Sincron
  -Light Contact locul 1 (fete, 10-12 ani, -37 kg)
  -Semi Contact locul 1 (fete, 10-12 ani, -37 kg)
  -Kick Light locul 1 (fete, 10-12 ani, -37 kg)
  -Semi Contact locul 1 (fete, 10-12 ani, -32 kg)
  -Light Contact locul 2 (fete, 10-12 ani, -42 kg)
  -Semi Contact locul 3 (fete, 10-12 ani, -37 kg)
  -Light Contact locul 1 (fete, 13-15 ani, -50 kg)
  -Semi Contact locul 1 (fete, 13-15 ani, -50 kg)
  -Kick Light locul 1 (fete, 13-15 ani, -50 kg)


  Campionatul National Light Contact locul 1 ( fete,10-12 ani, -32 kg)


  Campionatul National de Kick Box Semi Contact locul 1 (fete, 8-10 ani, -32 kg)


  Cupa Mos Craciun:
  -Freestyle Kick Light locul 1 (fete, 10-12 ani, -47 kg)
  -Freestyle Light Contact locul 1 (fete, 10-12 ani, -47 kg)
  – Freestyle Semi Contact locul 1 (fete, 10-12 ani, -47 kg)


  Cupa Hontai:
  -Freestyle Light Contact locul 3 (fete, 13-15 ani, -65 kg)
  -Freestyle Semi Contact locul 3 (fete, 13-15 ani, -65 kg)


  Cupa Absolut Fight:
  -Light Contact locul 1 (fete, 12-14 ani, -47 kg)
  – Semi Contact locul 1 (fete, 14-16 ani, -63 kg)


  Cupa Juniorii Tuzla:
  -Light Contact locul 1 (fete, 13-15 ani, 47 kg)
  -K1 locul 1 (fete, 16-18 ani, 47 kg)


  Cupa Ambitia Madalin Kickbox-MMA:
  -Light Contact locul 1 (fete, 11-13 ani, 49 kg)
  -Semi Contact locul 1 (fete, 9-11 ani, 50 kg)


  Cupa Romaniei de Semi-Kempo locul 1 (fete, 12-14 ani, -55 kg)